Skip to main content Skip to search

Szkolenia i kursy BHP

SZKOLENIA I KURSY BHP

Sporządzamy instrukcje BHP, organizujemy szkolenia wstępne i okresowe, a także opracowujemy dokumentację oceny ryzyka zawodowego. Oferujemy Państwu usługi BHP na terenie całego województwa. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, z których każdy posiada odpowiednią wiedzę i praktykę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Specjalizujemy się w szkoleniach okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach np. robotniczych, biurowych, technicznych oraz pracodawców. Każde szkolenie dopasowujemy do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

W ramach usług:

  • opracowanie szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w zakresie BHP,
  • szkolenia wstępne i okresowe,
  • kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
  • przeglądy obiektów pod względem wymogów bhp,
  • obsługa postępowań powypadkowych,
  • dokumentacja dotycząca świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
  • rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego,
  • informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach,
  • pomoc w doborze pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.