Skip to main content Skip to search

Księgowość uproszczona

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

Księgowość uproszczona, zwana też małą księgowością, to przede wszystkim podatkowa księga przychodów i rozchodów ale także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Księga przychodów i rozchodów to najprostsza i najbardziej popularna forma księgowości. Jest prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro. Powyżej tej granicy, a w przypadku spółek kapitałowych, a także innych osób prawnych bez względu na przychody, obowiązuje prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość).

W ramach oferty:

 • prowadzimy dla klientów podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencjonując zdarzenia gospodarcze ale także
 • bierzemy pełną odpowiedzialność za dokumentację wobec urzędu skarbowego,
 • wyliczamy oczywiście wysokość obciążeń podatkowych i składamy deklaracje PIT
 • porządkujemy i przechowujemy dowody księgowe, na podstawie których dokonywane są wpisy
 • prowadzimy ewidencje uzupełniające.

Niektóre podmioty zamiast PKPiR korzystają z innej formy ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych – ryczałtu ewidencjowanego, który oczywiście także znajduje się w naszej ofercie:

 •  prowadzimy dla klientów niezbędną ewidencję przychodów,
 • wyliczamy wysokość obciążeń i składamy deklaracje,
 • porządkujemy i przechowujemy dowody księgowe, na podstawie których dokonywane są wpisy,
 • prowadzimy ewidencje uzupełniające i oczywiście
 • bierzemy pełną odpowiedzialność za dokumentację wobec urzędu skarbowego.

Podobnie w wypadku karty podatkowej, której prowadzenie także znajduje się w naszej ofercie.

Obok tych form ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych każdy płatnika VAT zobowiązany jest do prowadzenia pełnego rejestru zakupów i sprzedaży VAT.

Oczywiście prowadzimy dla naszych klientów:

 • rejestry VAT,
 • rozliczamy ten podatek,
 • składamy wszystkie niezbędne deklaracje, w tym JPK. 

W ramach oferty księgowości uproszczonej prowadzimy także:

 • dokumentację kadrową,
 • ewidencję wynagrodzeń,
 • rejestry środków trwałych wraz z wyliczeniem amortyzacji,
 • ewidencje rozrachunków,
 • sprawy wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów .

Dodatkowy atut Biura Profit to

 • doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji.